:: antropologi.info ::

Linker: antropologiske konsulentbyråer

News
Nordisk nyhetsklipp
Ethnologie in den Nachrichten
Social & Cultural Anthropology in the News
Magasin
AntroMag: kronikker, intervjuer, anmeldelser
Corporate Anthropology - Antropologer utenfor akademia
Interaktiv
Forum: diskuter og spør!
Kalender
Nyhetsbrev
Kontaktinformasjon
Linker
Gumsagumlao.dk: dansk antropologi-portal
Anthrobase.com - Vitenskapelig artikkelsamling



Obs: Listen er ikke oppdatert. Ny oversikt kommer i løpet av våren 2010.

Uldall Consult

Lena Uldall er cand. mag. i antropologi og organisasjonspsykologi fra Aarhus Universitet og har jobbet mye i kommunesekstoren:

- "Sætte ledelse på dagsordenen - Fokusere på kulturens betydning i fusioner og forandringsprocesser - Etablere og udvikle velfungerende teams - Skabe et coachende arbejdsmiljø - Håndtere stress - Være kvalitetsbevidste og resultatorienterede"



AntroFokus (Danmark)

AntroFokus ble startet opp i begynnelsen av 2007 og drives af Anne-Marie Christensen, magister i antropologi fra Århus Universitet. Utdannet konfliktløser og mekler.

"AntroFokus bringer videnskabelige, antropologiske metoder og abstrakte teorier fra hele verden i kreativ og nyttig anvendelse i øjenhøjde med den konkrete problemstilling eller arbejdsopgave, som jeres virksomhed står overfor. AntroFokus arbejder desuden med optimering af menneskelige relationer og deres vilkår. For eksempel i virksomheden, naboskabet, boligkvarteret eller mellem myndighed og borger "



Glocals (Danmark)

Glocals tilbyr journalistikk og antropologi med fokus på menneskerettigheter. Firmaet blir drevet av Sine Plambech. På hjemmesiden er det lagt ut flere artikler og det er linker til eksempler på gjennomførte oppdrag og prosjekter.

"Når antropologien møder journalistikken, giver det en enestående mulighed for, at fortælle om det globale i det lokale, og det lokale i det globale. Mennesker er først og fremmest lokale, intet menneske kan kun leve i det globale. Derfor er Glocals produkter glokale; lokalt funderede med globalt og politisk udsyn."



Human Culture (Danmark)

Dansk firma, drevet av Tina Wilchen Christensen, sosialantropolog fra Universitetet i Oslo med spesialkunnskap om Midt-Østen. Retter seg spesielt mot det offentlige og organisasjoner. Informativ hjemmeside.

"Ved at skabe et overblik over hvad mennesker har af værdier og normer samt hvad man opfatter som ”normalt” og ”naturgivet”, skabes der en mulighed for at få en oversigt over de menneskelige ressourcer. Dette giver et godt udgangspunkt for at forbedre samarbejdet, projektet eller integrationen."



CultureIT (Oslo)

Et firma som er organisert som et nettverk. Kun daglig leder Anne Lau Revil er fast ansatt. Andre konsulenter tilknyttes etter behov.

"CultureIT kan foreta oppdragsforskning innen områdene organisasjonelle og kulturelle konsekvenser av IT, outsourcing av tjenester, menneske-maskin interaksjon. Vi arbeider metodisk sett gjennom deltagende observasjon og intervjuer som grunnlag for en analyse. Vi har forskingsbakgrunn fra samfunnsvitenskaplige og teknologimiljø i India, Russland, England og Norge. I tillegg har vi regionalkompetanse på Tsjekkia, Romania og Polen."



Rett Øst kulturrådgivning (Oslo)

Et firma med spesialkunnskap om Sentral- og Østeuropa. Tilbyr forskningsbasert rådgivning om kulturelle forhold for foretak som etablerer seg i Øst- og Sentral-Europa. Består av tre sosialantropologer: Ingunn Vagstein, Balder Carstens Hasvoll og Kari-Anne Ulfsnes. Oppdatert informativ hjemmeside.

"I mange østeuropeiske land har de politiske og økonomiske systemene blitt raskt reformert. Men den kulturelle infrastrukturen med sine verdier, koder og handlingsmønstre, endrer seg langsommere. RettØst går inn i prosesser med våre oppdragsgivere for å gjøre dere mer rustet til å takle kulturmøter og øke bevisstheten rundt eget kulturelt ståsted."



Kulturell Dialog (Oslo)

Består av sosialantropologene Elisabeth Fosseli Olsen, Anette Thiis-Evensen, Margit B. Klingen og Trine Olsen-Slagman. Informativ og oppdatert hjemmeside med informasjon om oppdragene fra det offentlige og fra næringslivet. En kan også laste ned flere rapporter og abonnere på nyhetsbrevet.

"Kulturelt mangfold byr på nye utfordringer både internt og eksternt for virksomheter. Vi hjelper deg til å raskt finne målsetninger og verktøy din virksomhet bør fokusere på for å profittere på kulturmøter. Vi hjelper deg å oppnå resultater gjennom en strukturert tilnærming til kulturelt mangfold"



Splitvision Business Anthropology (Stockholm, Göteborg)

Nordens største antropologiske firma? Består av fem antropologer ( Nancy Aponno,Jonas Modin, Veronica Gunnarson, Raija Saikkonen, Anna Sköld)og en internettpedagog (Marika Sigvardsson). Veldig bra hjemmeside med mye informasjon om firmaet, oppdragene og selve affärsantropologi (omfattende artikkelsamling).

"Splitvision Business Anthropology arbetar med samhälls- och marknadsundersökningar, organisationskultur och Cross Culture Management. Centralt i vårt arbete är att vi fångar upp människors attityder och värderingar - vad de säger att de gör, vad de tänker om det de gör och vad de i själva verket gör. Vi kan på detta sätt hjälpa våra kunder att nå sina mål. "



KulturDialog (Stockholm)

Består av antropologene Eva Sennemark og Anette Moberg. De har holdt på siden 1998 og spesialisert seg på konsulenttjenester i helse- og integreringsspørsmål samt bistandsarbeid. Bra hjemmeside med mulighet for nedlasting av rapporter.

"Vi använder oss av kvalitativa metoder som djupintervjuer, fokusgrupper, deltagande observation och berättelseanalyser. Undersökningsmetoderna bygger på dialog med de berörda personerna och betonar därmed ett brukar- och inifrånperspektiv.



UnderstandingCulture

Nyoppstartet enkeltforetak som består av antropologen Rikke Haugegaard i Hellerup

"Understanding Culture designer kurser og rollespil som forbereder medarbejdere mentalt på mødet med en fremmed kultur. Formålet med træningsforløb og øvelser er at fremme forståelsen mellem mennesker og virksomheder med forskellig kulturel baggrund."





Antropos (Århus)

Består av antropologene Christina Krag Degn Petersen & Jan Kanne Petersen som er utdannet ved Universitetet i Århus, Danmark. Halvferdig hjemmeside. Det skyldes, som jeg ble forsikret om i en e-post at "vi simpelthen har haft så travlt, at vi ikke har haft tid til at holde den ved lige."

"Hos antropos tilbyder vi en faglig kvalificeret rådgivning, der udfra antropologiens grundbegreber, har til formål at skabe både forståelse, refleksion og en bevidsthed om éns eget udgangspunkt."



Antropologerne.com

En løs sammenslutning av selvstendig arbeidende antropologer i København (Søren Olsen, Camilla Kvist, Camilla Stubbe Teglbjærg, Susanne Branner Jespersen, David Karstensen og Rikke Ulk). Hjemmesiden inneholder dessverre ikke mye informasjon.

"Vi arbejder med organisationsudvikling, forundersøgelser, værdi- og kommunikationsanalyser, forskning, foredrag, kursusvirksomhed samt med udvikling af kreative produktioner og koncepter. Vores analyser, arbejdsprocesser og produkter udspringer af kvalitativ metodik, med særligt fokus på deltagende metoder."



Kultur·Analyse


Dansk firma av antropologen Vibeke Hedemann Schmidt i Århus, Danmark. Hjemmesiden inneholder bare en kort beskrivelse av arbeidet som utføres.

" Kultur·Analyse skaber forståelse mellem ledere, medarbejdere og organisation ved at afdække de skjulte mekanismer – det vi kalder ’kultur’. Forståelse skaber grundlag for dialog. Dialog skaber mulighed for samarbejde og merværdi for både mennesker og organisation.



Ideas Bazaar (London)

Består av antropologen Simon Roberts og kommunikasjonsrådgiveren Resh Patel. Spennende hjemmeside med weblogg og artikkelsamling og "case studies". OPPDATERING: Ideas Bazaar er lagt ned, men nettstedet er der fortsatt.

"We are able to work with a wide range of different companies in different sectors. To date, these have included: * Broadcasting and media * Technology * Telecommunications * Publishing * Advertising * Food and drink * Management consultancy * Think tanks * Financial and professional services "



Experience Research

En-manns-bedrift av Richard Linington. Informativ hjemmeside, men ikke så vanvittig detaljert.

"Richard Linington has a passion and curiosity for understanding the everyday life experiences of people - identifying how people interact with environments, technology, products and services. By applying research techniques from the social sciences, and in particular anthropology, Richard identifies user needs, build models of the everyday life experiences of people and helps to create useful, usable, differentiated and desirable experiences."



Context - context based research group (Baltimore)

Består av Principal Anthropologist Robbie Blinkoff, Principal Anthropologist Belinda Blinkoff, Business Strategist Chuck Donofrio, Marketing and Communications Strategist Jamie Rice, Research Director, Analyst Matt Barranca og Project Director, Operations, Stephanie Simpson. Informativ hjemmeside! Mye informasjon omm metoden. Flere studier kan lastes ned.

"The goal is simple – to help marketers and product designers do better work through the power of ethnography. Doing better works involves three things: going very deep with customers, discovering where meaning lies in their lives, and using that knowledge to make something happen."



Conifer Research

Består av fire antropologer (Ben Jacobson, Anne Schorr, Hua Han, Jennifer Rabodzeenko), to designere / planere (Adisorn Supawatanakul, Devesh Desai) og en sosiolog (Carolyn Stuenkel). Står bak den etnografiske undersøkelsen om livet uten internett som ble publisert 22.9.04. Mye interessant stoff på hjemmesiden!

"Ethnography can give you fresh perspective on any group of people that affects your business success. Conifer has studied… · Consumers · Business Customers · Workers · Retailers, dealers, and distributors · Influencers"



Ethnographic Solutions (New York)

Består av antropologene Conrad P. Kottak og Nicholas C. Kottak. Mye interessant stoff om de forskjellige oppdragene fra bl.a Coca-Cola, McDonalds, Pizza Hut.

"While many market research firms are increasingly claiming to use anthropological methods and perspectives to better understand consumers, Ethnographic Solutions is among the few market research firms with professionally trained cultural anthropologists leading their research and cultural analysis efforts."



:: antropologi.info - antropologisk kunnskap på ett sted ::